Измеримо ли е „колко ангажирани са нашите служители“?

Слабата ангажираност на служителите в дадена компания има последици, които се простират далеч отвъд постоянната промяна на лицата в офиса. Според организацията Gallup, цената на това да имаш служители, които не са ангажирани с работата си, в продължение на пет години, се изчислява на около 300 милиарда долара загуба. Тя е във вид на намалена производителност.

Обратно, при високи нива на ангажираност на кадрите фирмата може да се радва на нарастване на приходите около 2,5 пъти по-добре в сравнение с конкурентните и намаляване с 40 процента на текучеството на персонала (източник: „Giving Everyone the Chance to Shine”, HayGroup, 2010).

“Публично търгуваните организации, които постигат най-доброто представяне в нашата база данни с измерване ангажираността на служителите, изпреварват своите конкурентни със 147% от гледна точка на приходи на една акция“, казва Джим Хартър, водещ анализатор в Gallup.

Дотук добре! Но нека си го кажем: ако не можем да измерим дадено явление, не можем и да го управляваме; а ако не можем да го управляваме, как тогава ще можем да го подобрим? В ерата след глобалната финансова криза от 2010 г. е дошло време организациите да започнат да отдават необходимото внимание на фактора „ангажираност на служителите“. Точно така, както бизнесът използва „ключови индикатори за производителността“, той трябва да започне да използва аналитични процеси и за да разбере какво мотивира кадрите какво им помага да останат в рамките на организацията.

Тук идват на помощ уеб-базираните системи за проучвания на нагласите, каквато се явява и Survey.bg. Всички специалисти, свързани с науката за изследване на общественото мнение, са единодушни, че виртуалните проучвания имат потенциала да разкрият най-истинните, искрени и неподправени нагласи на всеки отделен служител.

Що е то „В12“ и за какво случи?

Безспорното предимство на уеб-анкетите е това, че под завесата на чувството за анонимност всеки служител е склонен да разкрие реалното си отношение към работата. В този смисъл уеб-проучванията се възприемат като по-ползотворни от срещите лице в лице.

Един от най-надеждните инструменти за проучване на ангажираността на служителите е известен като „В12“ – набор от 12 ключови въпроса, чиито отговор разкрива тяхното чувство на принадлежност и ангажираност. Тази скала, създадена първоначално от Gallup, се е превърнала в опорна точка както за повечето компании в областта на уеб-изследванията, така и за редица научни разработки в тази сфера.

Gallup е идентифицирала факторите, които определят дали служителите са ангажирани с работата си, неангажирани или пък „активно неангажирани“. Връзката между резултатите в проучването и доброто представяне на служителите става лесно видима чрез тези 12 базови въпроса, станали известни като „В12“ на Gallup (на английски – „Gallup’s Q12”).

Ето какво следва да отговори всели служител:

 1. Зная ли какво се очаква от мен в работата ми?
 2. Разполагам ли с материалите и оборудването, които са ми необходими, за да върша работата си добре?
 3. В своята работа имам ли възможността да давам най-доброто от себе си всеки ден?
 4. През последните 7 дни дена получих ли признание или похвала за добре свършената работа?
 5. Дали моят пряк ръководител – или някой друг от колегите ми – го е грижа за мен като човек?
 6. Има ли някой в работата ми, който насърчава развитието ми?
 7. В работата ми имат ли тежест мненията, които споделям?
 8. Доколко мисията или целта на компанията ме карат да чувствам, че моята работа е важна?
 9. Моите колеги имат ли желание да вършат качествена работа?
 10. Имам ли най-добър приятел в работата си?
 11. През последните шест месеца има ли някой, който да е говорил с мен относно моя напредък (развитие)?
 12. През последната година имах ли възможност, в рамките на своята работа, да се уча и израствам?

Уеб-проучването като трамплин за HR решения

Обичайно всяко изследване на задоволството на служителите започва именно с анкета като горната. Това е стартова точка, от която може да се продължи с вторични изследвания, разговори очи в очи, фокус-групи. При всички положения събраната информация дава на HR мениджъра необходимата „масивна основа“ за построяването на стратегията за управление на човешките ресурси.

Досегашни проучвания за ангажираността на кадрите показват, че тези от тях, които са силно привързани към работата си и отдадени на нея, са около една десета. За 2013 г. например точната цифра е 13% (по данни на Gallup). Неангажираните са около 62%. Съществуват известни спорове около втората, доста значителна цифра, като някои анализатори разделят тази група на две части – „не особено ангажирани“ служители и „напълно неангажирани“ (които са склонни да напуснат лесно). В ръцете на HR мениджъра е да прецени дали има разлика и как да подходи към всички групи.

Защо това е важно точно днес?

Икономиките по света вече се възстановяват след тежката икономическа криза. Служителите на всички равнища започват да съзират все повече възможности за себе си. Най-голямата тревога за компаниите в този контекст ще е потенциалната загуба на най-ценните хора – на неповторимите таланти, на мотивираните и нахъсани специалисти, които са локомотивът на фирмата.

Потвърждават го данните: около 87% от ръководителите на всички нива признават, че служителите, които нямат чувство за ангажимент към работата си, са най-голямата опасност за бизнеса (източник: Re-engaging With Engagement, The Economist, 2011).

Затова именно подобреното управление на състоянието на ангажираност у служителите трябва непременно да се появи на радарните екрани на мениджърите.

Ресурси

Контакти

Гарантиран отговор в рамките на 24ч.

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]