Удовлетвореността на служителите – измерим ли е най-скъпият нематериален „актив“ на бизнеса?

удовлетвореност-служители

Всяка година малки и големи компании провеждат проучвания за удовлетвореността на своите служители. Информацията, събрана от подобно изследване, помага на фирмите да подобрят условията на труда и да идентифицират проблемни елементи в структурата на организацията.

Какво всъщност представлява удовлетвореността на служителите? Съвременните експерти дефинират удовлетвореността на служителите като „понятие, което описва степента на задоволеност (щастие) на служителите от работата им и работната среда“.

Защо е важна удовлетвореността на служителите?

Удовлетвореността на служителите е фундаментален фактор за дългосрочния успех на дадена организация. Затова той следва да представлява неизменна част от цялостната стратегия на компанията. Сложно ли звучи?! Да го кажем по друг начин: един сопнат и навъсен служител в офиса на комуникационен оператор светкавично да откаже всеки, влязъл с намерението да стане абонат на тази фирма; гост на ресторант, пред когото сервитьорката почти „хвърля“ чиниите с храна, ще стане и ще си тръгне незабавно, без да си плати. Всичко това значи загубени клиенти, пропуснати продажби, а не след дълго – спад в бизнес-резултатите и лоша репутация.

Това не е всичко. Когато служителите са недоволни, те се стремят да напуснат. А средствата, свързани с намирането, назначаването и обучението на нови кадри, са огромни. Заедно с това трябва да се отчете и фактът, че всеки новопостъпил и обучаващ се служител няма как да бъде толкова продуктивен, колкото опитният колега. Следователно освен финансовата загуба за набиране на кадри фирмата търпи щети и от намалената производителност.

Затова (да повторим) удовлетвореността на служителите е ключов фактор за успеха на всяка организация, било то частен бизнес, държавно ведомство или неправителствена служба.

 

Как се измерва задоволството на кадрите?

Няма общоприет правилен начин за измерване удовлетвореността на служителите. Повечето компании използват количествено и качествено проучване.

Качественото проучване се провежда чрез индивидуални интервюта и т. нар. фокус-групи. Количественото проучване обикновено се реализира под формата на анкета, в която участват всички служители. Понякога анкетата се явява продължение на идентифицираните проблеми по време на качественото проучване. Оттук нататък ще имаме предвид точно този вид изследване, когато говорим за проучванията на удовлетвореността на служителите.

Най-често анкетите се състоят от въпроси, които търсят оценка за собственото представяне, амбиции и очаквания, колеги, управление, заплащане. Питанията могат да бъдат от типа на:

„Чувствате ли се окуражени да предлагате нови идеи и по-добри начини за работа в нашата организация?“

„Вашата работа носи ли ви чувство за личен успех?“

„Имате ли ясно дефинирани цели в своята дейност?“

„Дейността, която извършвате, оползотворява ли пълноценно вашите знания и умения?“

„Получавате ли достатъчно обратна връзка от своя мениджър относно работата, която извършвате?“

„Вашият мениджър оценява ли вашите усилия в работата?“

Може да се каже, че има седем основни теми, които е добре да бъдат адресирани към всеки служител. Това са:

„Вашата работа“ (Въпроси като: „Наясно ли сте със своите отговорности“, „Имате ли пълномощията, необходими за да реализирате задълженията си“, „Обичате ли работата си“, Когато свършите добре работата си, получавате ли признание за това“, и др.)

„Вашият мениджър“ („Имате ли доверие на шефа си“, „Вашият мениджър предлага ли ви ясни цели, по които да работите“, „Получавате ли полезнаобратна връзка отшефа си“…)

„Вашето развитие“ (Въпроси като: „През изминалата година развихте ли своите професионални умения“, „Виждате ли пред себе си възможности за израстване в компанията“, „Вашият мениджър има ли интерес към развитието на вашата кариера“…)

„Екип и колеги“ („Екипът ви има ли ясно поставени цели“, „Има ли дух на сътрудничество и взаимопомощ във вашия отдел“…)

„Възнаграждение“ („Заплатата ви справедлива ли е“, „Получавате ли справедлива компенсация за всичко, което правите“, „Удовлетворени ли сте от социалните придобивки, които получавате“…)

„Стратегия и лидери на компанията“ („Вярвате ли, че компанията се ръководи в правилната посока“, „Получавате ли достатъчно информация за това как се развива компанията“, „Имате ли доверие у ръководството на вашия отдел“…)

Намерения („Чувствате ли се уважаван и ценен“, „Смятате ли, че работата в тази компания си струва“, „Бихте ли продължили да работите в същата компания в рамките на близките 3 години“…)

 

Задължителна ли е такава анкета?

Анкетите за удовлетвореност на служителите по правило са задължителни. Естествено, никой не обича принудата, но има сериозна причина да се избира този подход. Недоволството е „гръмогласно“. Тези служители, които са по-малко доволни от работата си – или тези, които са силно недоволни, ако има такива – са много по-склонни да изразят мнението си в сравнение с тези, които се чувстват добре. Също така по-бъбривите и общителни по природа хора са по-склонни да се включат в анкета, отколкото по-затворените и мълчаливи колеги. Тези две особености означават, че ако проучването за удовлетвореност бъде доброволно, то резултатите ще бъдат силно изкривени. Недоволните и по-общителните ще имат превес. Крайната картина на удовлетвореността няма да представя реалистично настроенията в екипа.

 

Важно е как се поднасят въпросите

Безспорно това важи за всяко проучване. От огромно значение е анкетата да не съдържа двойни, сугестивни и сложни въпроси, които да изкривят резултатите и да подведат ръководството. Но това не е всичко.

Никой не познава по-добре корпоративната култура на дадена компания от хората, които работят в нея. Това означава, че ръководството има уникалната възможност да потърси мнение за специфични фирмени особености – нещо, което и най-добрата външна агенция за проучвания не би могла да направи, защото не познава спецификите на организацията.

Анализът

Анализът на получените отговори е също толкова важен, колкото и самото проучване – или може би дори повече. „Разчитането“ на получените отговори не е лесно. Някои експерти по човешките ресурси препоръчват в такъв случай да се потърси професионалната намеса на специалист-анализатор.

В Survey.bg сме улеснили максимално този процес на анализ благодарение на вградените в софтуера възможности за графично представяне на данните и визуализация на резултатите.

Графиките и ясните тенденции, разбира се, трябва да бъдат разгледани с особено внимание, да „се видят под лупа“, да се потърсят причинно-следствените връзки. Една тъжна история за проучване на удовлетвореността на служителите в малка българска фирма разказва за анкета, която провокирала доста „странни“ резултати. Така например над половината от служителите посочвали, че не са щастливи на работното си място, но на въпроса „Бихте ли препоръчали тази фирма на свой приятел или познат“ над 75% били отговорили положително. Ръководството обаче категорично отхвърлило предложението HR мениджъра да се направи задълбочен анализ на данните и, ако трябва, да се проведе допълнително изследване. Година и половина по-късно над 40% от служителите на тази фирма вече си били намерили „по-добра“ работа.

В заключение може да се каже, че репликата „Нашите хора са най-ценният ни ресурс“ важи безпощадно за всяка организация. Мениджъри, които изричат фразата само „за пред публика“, рано или късно понасят загуба заради невниманието към хората в екипа си. За всички останали, които искат да се вслушат в нагласите на своите колеги от всички нива, Survey.bg осигурява лесен инструмент за проучване с пълна палитра от „професионални“ функции за оформяне на въпросите и мощна система за визуализация на данните.

Ресурси

Контакти

Гарантиран отговор в рамките на 24ч.

[contact-form-7 404 "Не е намерен"]